Narkose under MR-undersøkelse

Mange pasienter synes det er ubehagelig å ta MR-undersøkelser. Noen lider av klaustrofobi, mens andre reagerer på den trange plassen selv om de vanligvis ikke har problemer med lukkede rom. Hvis angsten for å ta MR er et stort problem, kan det være en god løsning å få narkose.

lege og pasient scaled e1604929098575

Hvordan foregår en MR-undersøkelse?

Under en MR-undersøkelse ligger pasienten på en benk som føres inn i en maskin. Maskinen er formet som et rør rundt pasienten, og er åpen i begge sider. Ved hjelp av et sterkt magnetfelt og radiobølger tar maskinen bilder av indre organer. En MR-undersøkelse tar som regel mellom 20 minutter og én time, og i den tiden må pasienten ligge helt stille for at bildene skal bli tydelige nok. Maskinen lager også en del lyd mens den jobber. Undersøkelsen gjør ikke fysisk vondt, men det er ikke uvanlig at pasienter synes det er vanskelig å ligge stille, og dermed synes at det er ubehagelig.

Klaustrofobi og MR-undersøkelse

Klaustrofobi er sterk redsel for lukkede rom. Når en person med klaustrofobi utsettes for lukkede rom, kan hen få anfall med hjertebank, åndenød og besvimelsestendens. Det er også vanlig med svette, stivhet i kroppen, oppkast, magesmerter og løs mage. Ofte lider personen også av angst for angsten, og unngår aktivt situasjoner som utløser den. Følelsen av å sitte fast gjør at folk med klaustrofobi kan ha store vanskeligheter med å delta i MR-undersøkelser. Også personer uten klaustrofobi kan slite med å delta i MR-undersøkelser.

På mange måter ligner utfordringen en pasient med angst for trange utrymmen den skrekk som pasienter med tannlegeskrekk kan oppleve hos tannlegen, les mer om dette her.

Hvordan påvirker klaustrofobi MR-undersøkelsen?

I de tilfellene pasienten selv skal ta ansvar for å få gjennomført en MR-undersøkelse, for eksempel der hen skal bestille en legetime for å få videre henvisning, kan det hende at pasienten unngår å bestille timen for å unngå angsten, og slik går glipp av viktig helsehjelp. I situasjoner der en lege bestiller undersøkelsen, for eksempel under en sykehusinnleggelse, kan pasienten oppleve det traumatiserende å gjennomføre undersøkelsen. Angsten kan også forringe resultatet, fordi det er vanskelig å få kroppen til å lystre og ligge stille nok under påvirkning av sterk angst.

Narkose under MR-undersøkelse

I tilfeller av sterk angst under MR-undersøkelse kan det være gunstig å benytte narkose eller sedasjon. Ved å være bevisstløs eller lett beroliget under undersøkelsen, slipper pasienten å gjennomgå en angstreaksjon, og hen slipper også bekymringen og angsten i forkant av undersøkelsen. Narkose gjør også arbeidet lettere for helsepersonell, da det er enklere å få gode bilder fordi pasienten ligger helt i ro. De trenger heller ikke å avbryte undersøkelsen på grunn av angstanfall hos pasienten. 

Vi har som ambisjon å sette opp et privat tilbud til pasienter som trenger narkose for MR-undersøkelser uten spesiell ventetid, og ønsker gjerne kontakt med behandlere og pasienter som er interesserte i å diskutere dette med oss.

Les også: Grunner til å gi narkose