Unngå operasjon med narkose hvis du er syk

Å gjennomgå kirurgi med narkose når man er syk, kan øke risikoen for komplikasjoner. Planlagt kirurgi skal derfor gjøres når du er frisk. 

 

Når du er syk, er immunsystemet ditt svekket. Kroppen din tåler dårligere det ekstra stresset som kirurgi og narkose medfører. Dette kan føre til at sykdommen blir verre eller at du utvikler nye infeksjoner. Det kan for eksempel øke risikoen for at operasjonssåret får en infeksjon. Luftveissykdommer kan gjøre det vanskeligere å utføre intubasjon og ventilasjon under narkose, og øker risikoen for komplikasjoner i luftveiene som for eksempel spasmer i lufterør og strupehode. 

Feber kan også påvirke kroppens reaksjon på narkosemidler, og øke risikoen for uforutsette bivirkninger. Derfor er det anbefalt å utsette planlagte kirurgiske inngrep til pasienten ikke har feber. Sikkerheten og velværet til pasienten er alltid det viktigste, og å operere en syk person er unødvendig risikabelt når inngrepet kan vente.

Skal du under narkose, er det viktig å følge legens anvisninger. Slik forbereder du deg på narkose

 

Tar lengre tid å bli frisk

Du restituerer deg ikke like effektivt når du er syk. Når kroppen allerede kjemper mot en infeksjon, som for eksempel ved en forkjølelse, er evnen til å håndtere ytterligere stress redusert. Immunsystemet er opptatt med å bekjempe den eksisterende sykdommen, og dette kan føre til at helingsprosessen etter operasjonen blir forsinket. Sårhelingen kan ta lengre tid, og du opplever mer ubehag og smerte i restitusjonstiden etter operasjonen.

 

Utsett operasjonen til du er frisk

Generelt er det best å utsette kirurgi til du er frisk. Men det kan være flere forhold som påvirker beslutningen. Disse inkluderer alvorlighetsgrad av sykdom, typen kirurgisk inngrep og den enkelte pasients helsestatus. Kirurgen og anestesiologen vil vurdere disse faktorene nøye før de tar en beslutning. Fortell legen hvordan du føler deg om du ikke er frisk. I noen tilfeller, spesielt hvis operasjonen er nødvendig for å redde livet eller helsen, kan det være riktig å gjennomføre kirurgien. Ekstra forholdsregler vil da bli tatt for å minimere risikoen for komplikasjoner.