Vi tilbyr utleie og vikarformidling av anestesitjenester

Aneste Drift startet i 2013 som en anestesitjeneste på tannklinikker til pasienter med tannlegeskrekk, som en fortsettelse på bedriften Anestesispesialisten Stefan Hauptig. Det skulle vise seg at behovet for å leie personell og anestesitjenester var stort, og de siste årene har vi utvidet virksomheten til å også omfatte generell kirurgisk virksomhet i dagkirurgiske miljø, samt utleie av operasjonssykepleiere.

Vi kan tilby en totalløsning for anestesitjenester. Dette innebærer ulike former av rådgivning, som behovsinventering, prosjektering, innkjøp av utstyr, medisiner og gass oppstart, drift og effektiv organisering av anestesitjenestene. Vi har også en mobil anestesirigg, slik at vi kan komme til de fleste klinikker med alt nødvendig utstyr. 

Her kan du lese mer om vår mobile anestesirigg og utleiemuligheter.

set doctors characters 48866 327

Hvem kan leie anestesiteam?

For å kunne leie personell hos oss, må vi ha en kontrakt som regulerer vårt samarbeid. Dette er for å ha en felles forståelse for hvordan samarbeidet skal fungere. Å være partner hos oss betyr at vår ambisjon er at din virksomhet skal være en del av en lengre arbeidsavtale. Vi har en kontraktfestet rollefordeling, hvor alle parter er innforstått med hvordan systemet fungerer. Vi sender aldri personell tilfeldig til ulike virksomheter. Vi må vite hvilken del av verdikjeden vi skal levere. Hva er det vi skal gjøre, og hva er det klinikken skal gjøre? Hvor stor del av prosessen skal vi ta ansvar for? Dette er for å få et effektivt og ryddig samarbeid, unngå tvister og ikke minst sørge for en god og trygg behandling av pasienten. Klare ansvarsforhold forenkler også jobben for kundeklinikkens personell, og vår egen innleide stab.

Det som er avgjørende for oss og for et godt resultat er dyktig personell, kunnskap, erfaring og ikke minst god kommunikasjon. Det er viktig for oss å ha standardiserte metoder for hvordan vi arbeider, og at alle involverte vet hva som foregår. Vi er et spesialisert team, hvor hver enkelt utfører konkrete oppgaver. Dette er for å kunne ha et samkjørt team, som er trygg på egne oppgaver og på hverandre. Ved å standardisere måten vi jobber på kan vi beholde fleksibiliteten i virksomheten ved at vi har kontroll på alle viktige variabler. Vi tenker utenfor boksen dersom det er behov for det, samtidig som vi alltid prioriterer rasjonelle arbeidsmetoder, pasientens og virksomhetens sikkerhet og velbefinnende.

Aneweb – God oversikt med eget IKT-system

Alle som er partner hos oss får tilgang til vårt egenutviklede IKT-system Aneweb, hvor alle bestillinger, forespørsler, logistikk, fordeling, booking og loggføring av oppdrag utføres. Aneste Drift arbeider med en modell hvor alle deler av virksomheten er lagt inn i et IKT-system. Systemet gir oss mer forutsigbarhet og styringsmuligheter som vi ellers ikke ville hatt. Aneweb gjør vår virksomhet mer effektiv, billigere, transparent og sporbar. Ved å ha et klart samarbeidskontrakt sammen med et oversiktlig IKT-system vet vårt personell, klinikkens personell og vår administrator alltid hva som skal gjøres og av hvem. 

Hva er fordelen med å leie, framfor å ha et eget team selv?

Det er dyrt å ha eget utstyr. Eier du alt selv har du faste og variable kostnader. Om du bør leie utstyr og personell eller drive selv avhenger av hvor mye du har å gjøre og hva slags utgangspunkt klinikken har for å drive med anestesi, for eksempel når det gjelder kompetanse og erfaring. Aneste Drift sin ledelse har levert anestesitjenester i 12 år og har aldri kansellert fordi vi ikke har det utstyret eller personell som vi trenger. Vi sender aldri personell til en klinikk uten å sjekke at de har alt nødvendig utstyr. Før vi utfører anestesiologisk arbeid sjekker vi at alt vi trenger for å løse oppgaven er tilgjengelig og fungerer. Når vi har utført arbeidet sjekker vi bestandig at alt er i orden for de som kommer neste gang. Disse rutinene er standardiserte og lagt inn i appen Aneweb som en sjekkliste for vårt personell, når de utfører et oppdrag.

Har din virksomhet behov for anestesitjenester? Ta kontakt med oss via e-post eller bruk vårt kontaktskjema nederst på siden for en samtale om hva vi kan gjøre for deg, dine pasienter, ditt personell og din klinikk.