Mobil anestesirigg, utleiemuligheter og godkjent personell

Aneste Drift har drevet med utleie av anestesitjenester lenge, noen av oss siden 2007. I begynnelsen drev vi utelukkende narkosevirksomhet på tannklinikker til pasienter med tannlegeskrekk. Etter noen år utvidet vi virksomheten til å omfatte generell kirurgisk virksomhet på private klinikker, sykehus, IVF klinikker og øyeleger, i tillegg til tannklinikker. Aneste Drift tilbyr i dag alt av anestesitjenester og vikarformidling, i tillegg til rådgiving ved oppstart av egen anestesivirksomhet. Nå har vi tatt det et steg videre og opprettet en mobil anestesirigg slik at vi kan legge pasienter i narkose overalt, uten krav på annen infrastruktur.

jumpstory download20191118 115505 scaled 1

Mobil anestesiavdeling

Vår mobile anestesirigg er utstyrt med det som trengs for å utføre generell narkose på en trygg og forsvarlig måte. Anestesiriggen gjør det mulig for oss å kunne tilby tjenester til klinikker som har sporadiske behov for generell narkose, som for eksempel tannlegekontor med pasienter som av ulike grunner ikke kan være våken ved behandling. En mobil anestesirigg åpner også opp for at vi kan være fleksibel og tilby anestesitjenester til klinikker som tidligere ikke har vært kvalifisert for anestesitjenester, på grunn av geografisk plassering eller sporadiske behov for anestesitjenester.

Vi kan også øke narkosekapasieten på klinikker som har behov for narkose på 2 behandlingsrom, men bare har eget utstyr til 1.

Godkjent og profesjonelt personell hos Aneste Drift

Aneste Drift AS tilbyr service av høy kvalitet og inngår kun samarbeid med med dyktig og profesjonelt personell fra Norge og Sverige. Det er viktig for oss at hele vår virksomhet utføres på en etisk forsvarlig og trygg måte. Derfor utfører vi regelmessige kontroller av vårt personell og på det utstyret som blir brukt under anestesiologisk arbeid. Vi forholder oss til faglige retningslinjer og følger alltid Norsk standard for anestesi.

Alltid rådgiving og dialog før oppstart av narkosevirksomhet

Vi skal alltid drive en profesjonell virksomhet av høy kvalitet, og det er viktig for oss at våre samarbeidspartnere har samme målsetting. Derfor har vi alltid en dialog før vi starter et nytt samarbeid. Vi tilbyr rådgivning på behovsinventering, prosjektering, innkjøp, oppstart og drift med alle våre samarbeidspartnere. Dette er for å sikre at alle virksomheter som vi samarbeider med driver med fokus på pasientens trygghet. Det er viktig for oss at vi er enig i hvilken praksis som skal drives. Vi har også fokus på at våre samarbeidspartnere følger de faglige retningslinjene og prosedyrene som kreves for å drive med anestesivirksomhet på en trygg og forsvarlig måte.

Her kan du lese mer om rådgivning i forbindelse med oppstart av narkosevirksomhet.

Kontakt oss

Har du behov for anestesitjenester på din klinikk? Ta kontakt med oss via e-post eller bruk vårt kontaktskjema nederst på siden.