Vi søker flere postoperativ-, intensiv- og operasjonssykepleiere

Vi får stadig forespørsler om å ta på oss større oppdrag, der vi leverer bredere team og dekker flere funksjoner enn vi har gjort tidligere. Dette synes vi er veldig spennende, men det betyr også at vi trenger å tilknytte oss vikarer i posisjoner vi ikke har hatt så mye av frem til nå.  

Er du utdannet operasjonssykepleier, intensivsykepleier eller har erfaring med postoperativt arbeid? Ønsker du nye utfordringer og en fleksibel arbeidshverdag, men likevel innenfor trygge og stabile rammer, alternativt litt ekstra arbeid i tillegg til en fast stilling? 

Da vil vi gjerne snakke med deg! Send oss gjerne en henvendelse på e-post eller benytt kontaktskjema her.

operasjonssykepleier under operasjon scaled e1600692780532

Endring i etterspørselen gir nye muligheter

Anestesispesialisten har med årene etablert seg som en troverdig, pålitelig og seriøs leverandør av anestesipersonell på midlertidig eller langvarig basis. Vi har mye erfaring med å leie ut velfungerende anestesiteam til kortvarige oppdrag, og fordi vi har en solid relasjon med våre vikarer kan vi ofte stille med team på svært kort varsel.

Den seneste tiden har vi sett en endring hos eksisterende og potensielle oppdragsgivere. I tillegg til forespørsler om rene anestesiteam til oppdrag som går over én dag, får vi nå spørsmål om vi kan dekke hele verdikjeden, med funksjoner som intensivsykepleiere og sykepleiere til postoperativ- og overvåkingsavdelinger. Vi får også flere forespørsler om lengre oppdrag, av og til i flere måneder på private klinikker og offentlige sykehus.

Vi søker operasjonssykepleiere med ønske om en variert hverdag

Vi vet at mange operasjonssykepleiere har lett for å bli lenge på samme sted. Når man har en kritisk stilling, er det forståelig at man ønsker å jobbe i et stabilt miljø der man kjenner forutsetningene og alt utstyr. Likevel vet vi også at det finnes operasjons- og intensivsykepleiere der ute med ønske om å i større grad kunne påvirke sin egen hverdag og som søker litt mer variasjon. Det er disse vi ønsker å komme i kontakt med.

Som vikar tilknyttet oss får du muligheten til å ha en mer allsidig arbeidshverdag. Vi ønsker at du skal være villig til å ta oppdrag på ulike klinikker, og synes det er spennende å få bruke kompetansen din på ulike fagområder og i ulike klinikkmiljøer.

Ta oppdrag på dine egne premisser

Våre vikarer tar oppdrag på sine egne premisser, og bestemmer selv hvor og hvor mye de ønsker å jobbe. Dette er ideelt for deg som har kapasitet på siden av et annet ansettelsesforhold, ønsker å ta enkelte oppdrag etter å ha gått av med pensjon eller bare ønsker fleksibiliteten til å legge opp hverdagen din selv. 

Vi garanterer at du får jobbe i kompetente og velfungerende team, og at alle oppdrag du tar på deg vil skje under ordnede forhold. Vi gjør alltid grundige forundersøkelser, både av nye vikarer og oppdragsgivere. Dette er i alles interesse – både vår egen, vikarenes, oppdragsgiverens og ikke minst pasientene som skal behandles.  

Les mer om hvordan det er å jobbe som vikar hos oss her.

Gode arbeidsbetingelser og trygge rammer

Selv om vi tradisjonelt har hatt oppdrag som går over én dag, ser vi en økende tendens til at oppdragsgiverne våre vil ha vikarer også over lengre perioder. Derfor ønsker vi å tilknytte oss personell med ulike ønsker omkring egen arbeidssituasjon. Det viktigste er at du er klar for nye utfordringer, og vil være med på å utvikle denne delen av tilbudet vårt sammen med oss. Til gjengjeld garanterer vi god støtte og oppfølging, gode arbeidsbetingelser og trygge rammer for arbeidet.

Forutsigbarhet og full oversikt med Aneweb

Vårt egenutviklede IT-system, Aneweb, sikrer deg en forutsigbar og oversiktlig hverdag når du tar oppdrag på midlertidig basis. Du kan enkelt se hvilke oppdrag som er tilgjengelige for deg, melde deg til de jobbene du ønsker å ta på deg og lese all relevant informasjon i forkant. 

Vi sender heller aldri ut vikarer på oppdrag uten at vi vet at alt nødvendig utstyr er på plass på klinikken. Som vikar hos oss skal du bare kunne fokusere på å utføre jobben din – alt annet tar vi oss av!

Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe for oss?

Dersom du synes dette virker interessant, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Vi svarer gjerne på spørsmål du måtte ha. Sammen finner vi ut om vi er en god match for deg, og motsatt. Ta kontakt med oss via e-post eller send oss en henvendelse i kontaktskjemaet under for en innledende prat.