Vikar hos Anestesispesialisten.no

Vikar hos anestesispesialisten 1024x701 1

Hvordan er det å være vikar hos oss?
Gjennom å jobbe som vikar hos oss vil du få mulighet til å jobbe i små team, være en god lagspiller og utføre oppdrag for våre samarbeidspartnere. Vi tar et bredt spekter av oppdrag hos både private og offentlige tannklinikker, kirurgiske klinikker og sykehus.

Hvor, hvem og hva jobber vi med?

Når klinikker eller sykehus leier vårt personell er det oftest team og ikke enkeltpersoner. Våre tjenester tilpasses enhver klinikk sine behov. Oppdrag varierer fra lengre engasjement til oppdrag på kort varsel. Her er noen eksempler på løsninger vi leverer:

Totalløsning innen narkose

Vi står for alt som har med narkose å gjøre på klinikken. Dette betyr at kirurgen konsentrerer seg på pasientarbeid og vi bygger opp narkosevirksomheten. Vi inventerer behov for utstyr utfra krav til kapasitet, assisterer i innkjøp, prosjektering, drift, logistikk og organisering. Til slutt driver vi virksomheten på kundeklinikken.

Personell til eksisterende narkosevirksomheter

Vi leier ut personell for å komplettere stab som allerede finnes på klinikk eller sykehus. Her er det mer sjeldent hele team som leies ut, mer enkelte fagpersoner som en ordinær vikarbyrå

Mobile narkoserigger med personell

Hos klinikker som ikke har eget anestesiutstyr leier vi ut mobile narkoserigger og full stab for å kunne gi pasienter hos klinikken narkosebehandling.

Gjennom lang erfaring innen anestesifaget har vi vært med på utviklingen innen helsevesenet. Dette gjør at vi vet hva som må være på plass for å sikre optimale og trygge arbeidsforhold.

Våre vikarer består av anestesileger og anestesisykepleiere som ønsker en ekstrajobb på siden av fast arbeid eller har gått i pensjon. Enkelte arbeider fullt ut som freelancearbeidere, med oss som en av flere oppdragsgivere.

Pasienten i fokus

Narkose kan være skremmende og bekymringsvekkende for pasienter, det er derfor meget viktig at våre vikarer er empatiske og tålmodige for å sikre at pasienten føler seg godt ivaretatt. Dette er en stor del av å jobbe med oss. Til gjengjeld får vi jobbe med meget takknemlige pasienter som føler seg trygge gjennom hele prosessen.

Norsk standard for anestesi.
Vi følger Norsk Standard for anestesi, som gjelder i Norge. Norsk standard dekker så og si hele forløpet for pasienten og setter pasientsikkerheten i sentrum. Dette sikrer vår drift av narkosetjenester for våre kundeklinikker, vikarer og pasienter.

Logistikk og oppdrag

For å holde orden og system på alt fra bestillinger, personell og materiell har vi produsert et eget IKT system, Aneweb. Systemet har egenutviklede løsninger som gjør at all logistikk og administrering er forenklet og lett å forholde seg til for våre samarbeidspartnere og vikarer.

I den skybaserte løsningen blir oppdrag lagt ut slik at aktuelle vikarer kan melde sin interesse for oppdraget før bemanningen blir fastsatt.
Systemet gjør det meget enkelt å melde seg på oppdrag og alt av informasjon er lett tilgjengelig. Dette gjør at vi minimerer tid brukt på administrering og kommunikasjon.
I tillegg har vi ikke opplevd at personell ikke møter på jobb grunnet forglemmelse eller uklare avtaler, da systemet sender påminnelser dagen før.

Ta kontakt

For å bli en del av vikarpoolen til Anestesispesialisten må du sende oss din CV og ta en samtale med vår daglige leder. Det er meget viktig å være rett person for jobben. Dette sikrer kollegaene sin trivsel og pasienters sikkerhet. For å kunne jobbe hos oss må man ha jobbet som legespesialist eller spesialsykepleier i minst 3-4 år.

Alle våre sykepleiere og legespesialister opptrer som selvstendig næringsdrivende med et eget enkeltpersonforetak eller aksjeselskap. Dette er vi behjelpelig med å opprette. Ved reise og opphold dekker vi dette.

Vi er i konstant vekst og har et økende behov for personell. Dersom du ønsker å ta oppdrag på midlertidig basis, enten i liten eller stor grad er vi en seriøs og profesjonell aktør som formidler arbeid med en lang liste av fornøyde samarbeidspartnere.

Les mer om hvordan du kan bli vikar hos oss her.