Prosjektering av narkosevirksomhet for klinikker

Når en klinikk ønsker å kunne tilby narkose til sine pasienter, er det en del vurderinger og planlegging som må til før det kan realiseres. Anestesispesialisten.no bistår i prosjektering av narkosevirksomhet og hjelper klinikken med å velge rasjonelle og kostnadseffektive løsninger.

pexels andrea piacquadio 3760067 scaled e1606748889453

Kartlegging av omfang av narkosevirksomhet

Det er viktig at ledelsen er bestemt på at det skal foregå narkose på klinikken, da man må investere tid og penger. Oppstart av og etablering av en narkosevirksomhet er en langsiktig satsing. Man må også kartlegge hvilket omfang det skal være på virksomheten. Hvor mange pasienter er det snakk om, og hvor komplekse inngrep skal utføres? Vil det være mulig å ha fulle dager med anestesivirksomhet, eller er det bare enkelte pasienter et par ganger i måneden?

Noen klinikker som ønsker å tilby narkose har ikke stor nok pasienttilstrømning til at narkosevirksomhet med eget utstyr lønner seg. Hvis det estimeres at det er mindre enn to pasienter i måneden som kan trenge narkose, vil det lønne seg for klinikken å benytte seg av en eksternt  narkoseleverandør med anestesiteam som har med eget utstyr.

Andre klinikker har jevnt over mange pasienter, og vil da ha bedre lønnsomhet ved å tilby anestesi med eget utstyr, som på de fleste allmennkirurgiske eller ortopediske klinikker. Narkosepersonell må man uansett leie inn på et eller annet tidspunkt dersom man ikke har ansatt dem, hvilket er uvanlig innenfor tannhelse.

Kartlegging av logistikk

Aneste hjelper også til med å kartlegge hvilke logistiske utfordringer klinikken står overfor. Hvis klinikken ønsker å fullt ut benytte ekstern anestesivirksomhet kan det brukes mobile riggløsninger som ikke stiller så store krav til klinikkens oppbygning og fasiliteter.

Dersom klinikken ønsker å eie eget utstyr, tar det en del plass. Ikke bare narkoseapparat, men også forbruksvarer, medikamenter og gass. Det er en fordel dersom klinikken ligger på bakkeplan. Da kan man enkelt frakte utstyr inn og ut. I tilfelle uhellet er ute, er det også enklere å frakte en pasient ut fra klinikken med ambulanse. Dette er dog ikke et absolutt krav, og vi arbeider på mange klinikker flere etasjer opp i huset, med adgang via trapp.

Behandlingsrommene på tannklinikker er ofte små og vi har tilpasset vårt mobile utstyr til det, slik at vi trenger ca 1×1,5 m2 gulvflate ved siden av tannlegeuniten for å få plass til utstyret. Det er viktig at vi kan stå på den siden av tannlegestolen som ikke har en søyle, slik at vi enkelt kan flytte oss mellom utstyret og hodeenden på pasienten. Siden tannbehandling i narkose generer mye varme grunnet mange personer I rommet og en del utstyr, så er det en fordel dersom rommet er litt større og har god ventilasjon.

Vi mener at det i utgangspunkt ikke er et stort behov for et ekstra rom for oppvåkning, da pasienten normalt sett våkner fint i tannlegestolen og er klar til å reise hjem etter ca 30- 45 minutter. Den ekstra tiden i tannlegestolen er da en rimelig investering I forhold til å sette av ekstra areal til oppvåkning, som ellers brukes svært ineffektivt.

Narkosevirksomhet gir trygge pasienter

En stor fordel med å ha narkosevirksomhet i klinikken, er at man får mer fortgang i å hjelpe pasienter som lider av tannlegeskrekk. Hvis man må henvise en pasient videre som kanskje har brukt mange år på å ta mot til seg og oppsøke hjelp, er det stor risiko for at den pasienten forsvinner. For disse pasientene er tillitsforholdet til den enkelte behandler viktigere enn for mange andre og det vil derfor være en klar fordel å kunne tilby narkose i kjente omgivelser med kjente behandlere. Det er en stor fordel med mobil narkose i disse tilfellene.

For klinikker som ønsker å tilby narkose, hjelper Aneste med å kartlegge hvordan vi kan organisere virksomheten på en måte som passer dem. Vi diskuterer klinikkens forventninger og ønsker for å finne en omforent løsning.

Hjelp med innkjøp og opplæring

Aneste kan bistå klinikker som ønsker å bygge opp en egen narkosevirksomhet med rådgivning for innkjøp av medisinsk utstyr, gass, medikamenter og forbruksvarer. Dersom vi blir involvert allerede i byggeprosessen kan vi hjelpe til med råd angående arealbruk og tekniske løsninger med tanke på narkosevirksomhet.

Enkelte klinikker har hatt narkose- eller sedasjonsvirksomhet tidligere og ønsker å øke sin virksomhet, da kan vi hjelpe til med komplettering av utstyrsparken og annen rådgivning. Siden vi har mangeårig erfaring med drift av narkose på tannklinikker og andre klinikker, så kan vi bidra med innspill på organisering av logistikk og medisinsk sikkerhet.

Vi kan også forberede personellgruppen med undervisning i hjerte- og lungeredning og akuttmedisinsk beredskap, samt kursing i hvordan vi på best mulige måte kan ta hånd om pasienter som trenger narkose.

Dersom klinikken ønsker å bruke våre mobile narkosetjenester der vi stiller med personell, medisinsk utstyr, gass, medikamenter og forbruksvarer er avstanden fra tanke til handling meget kort. Da er klinikken i prinsipp operativ fra det øyeblikk kontrakten er signert. Det er allikevel lurt med en introduksjon til narkosevirksomheten for personell og behandlere slik at man har en felles forståelse for fremgangsmåten.

Les også: Grunner til å gi narkose under tannbehandling