Slik kan tannleger gjenkjenne tannlegeskrekk

Så mange som én av fem er plaget med tannlegeskrekk. Se hvilke tegn du som tannlege skal se etter slik at du kan hjelpe pasienten.

Tannlegeskrekk er vanligere enn mange tror. Så mange som én av fem er redde for å gå til tannlegen. Graden av angst varierer. Halvparten av dem som har tannlegeskrekk har moderat angst og klarer å komme seg gjennom en tannbehandling på tross av angsten. Den andre halvparten har alvorlig angst eller har utviklet odontofobi, som er den mest alvorlige formen for tannlegeskrekk.

Vanlige tegn på tannlegeskrekk

For å kunne hjelpe pasienter med tannlegeskrekk, må tannlegen være oppmerksom på problemet. Selv om tannlegeskrekk er en problemstilling for mange, er det noen som skammer seg og prøver å skjule at de er redde. Når du gjenkjenner angst og frykt hos pasienten, kan du lettere hjelpe pasienten til å mestre situasjonen og sin egen angstreaksjon.

Vanlige reaksjoner på tannlegeskrekk kan være:

  • anspenthet
  • svetting
  • hyperventilering
  • hjertebank
  • kvalme
  • svimmelhet

Reaksjonene kan føre til at angsten forsterkes. En pasient med hjertebank kan bli redd for at hjertet skal stoppe, en som hyperventilerer blir redd for ikke å få puste. Når pasienten forstår sin egen angstreaksjon og at den i seg selv ikke er farlig, vil det hjelpe pasienten. Det er viktig å forsøke å skape så mye trygghet som mulig for pasienten.

Et annet tegn på tannlegeskrekk kan være at pasienter avbestiller timen mange ganger før han eller hun møter opp. I slike tilfeller bør du være ekstra oppmerksom på hvordan pasienten har det.

Når du som tannlege gjenkjenner tegn til tannlegeskrekk, vil du lettere kunne hjelpe pasienten med mestringsstrategier.

Hvorfor oppstår tannlegeskrekk?

For det første er det fullt forståelig at mange gruer seg for å gå til tannlegen. Mange pasienter føler at de er i en situasjon som oppleves truende. Da er det en normal overlevelsesreaksjon i kroppen å kjenne på frykt for situasjonen.

En annen årsak kan være at pasienten har opplevd tidligere tannlegebesøk som smertefulle og traumatiske. Pasienten vil da være redd for at noe lignende skal skje igjen. Det kan også være at tannlegesituasjonen gir en assosiasjon til noe ubehagelig som har hendt en selv eller andre og som fremkaller angst. Dette trenger ikke være bevisste sammenhenger for pasienten.

Andre årsaker til tannlegeskrekk

  • pasienten har vært utsatt for vold eller overgrep
  • negativ innlæring fra foreldre eller andre om hvor grusomt det er hos tannlegen

Forutsigbarhet, mestring og kontroll kan hjelpe mange pasienter

Pasienter med den mildeste formen for tannlegeskrekk kan være redde for at det skal gjøre vondt og for å miste kontroll over situasjonen. Her kan tannlegen hjelpe pasienten med å få en bedre opplevelse gjennom forutsigbarhet og god smertebehandling. Noen pasienter blir helt kvitt tannlegeskrekken når de opplever kontroll over situasjonen og erfarer at behandlingen ikke er smertefull. Du som tannlege må skape en tillitsrelasjon til pasienten som gjør at det er mulig å snakke om disse tingene for å finne løsninger sammen.

Ved mer alvorlig tannlegeskrekk unngår pasienten tannlegebesøk og de kroppslige reaksjonene kan være overveldende. Tannproblemer får vokse seg store før pasienten oppsøker tannlegen. I slike tilfeller er det ofte nødvendig å jobbe med angsten i terapi, før pasienten i det hele tatt får til å møte opp på tannlegekontoret.

Les mer om hvordan vi sikrer pasientens sikkerhet under narkose.

Odontofobi kan gi rett til tilrettelagt tannhelsetilbud (TOO)

Odontofobi er en diagnose for de pasientene som er aller hardest rammet av tannlegeskrekk. Det er en lege eller psykolog som stiller diagnosen. Hvis du som tannlege mistenker at en pasient har odontofobi, kan behandling i TOO-team være et alternativ. Her får pasienten hjelp med å behandle angsten sin og målet er at pasienten skal klare å gjennomføre en tannbehandling uten for store påkjenninger. Dersom behovet for tannbehandling er akutt, kan TOO tilrettelegge for at nødvendig tannbehandling gjennomføres i anestesi. Dersom TOO-teamet har vurdert odontofobien som såpass alvorlig at narkose er nødvendig så får pasienten i tillegg dekket kostnaden ved narkose.

Les mer om TOO

Behandling i narkose kan være en løsning

I noen tilfeller er tannproblemene så store at det blir vanskelig for pasienten å gjennomføre tilstrekkelig med terapi i forkant av tannbehandling, andre kan av ulike grunner ikke nyttiggjøre seg av terapi. Noen ganger kommer man heller ikke mål med å bruke tilretteleggende tiltak. I slike tilfeller kan tannbehandling i narkose være et alternativ. Anestesispesialisten kan bistå med å gjennomføre tannbehandlingen i narkose, ved å komme med sitt anestesiteam til klinikken. Ved manglende utstyr har Anestesispesialisten også en mobil narkoserigg de kan sette opp for å få gjennomført narkose på din klinikk.

Les om hvordan dere som klinikk kan forberede pasienter innfør behandling med narkose.