Barn og narkose

Noen ganger er narkose det beste alternativet for at barn skal få den nødvendige behandlingen. Omfattende behandlinger, redsel eller uheldige opplevelser fra tidligere tannlegebesøk eller ved medisinske prosedyrer er gode grunner til å vurdere narkose.

Narkose kan ofte være et sikkert og passende valg for barn som trenger tannbehandling. I situasjoner hvor kirurgiske inngrep kan føre til smerte eller angst, er narkose et viktig verktøy for å sikre barnets komfort og velvære. Narkose kan også være nødvendig i forbindelse med undersøkelser som krever at barnet ikke beveger seg. I tillegg kan barnet ha opplevelser som gjør at det motsetter seg vanlig behandling.

Tor Thomas Vatsgar er spesialist i barneanestesi og overlege ved Oslo universitetssykehus. I tillegg jobber han for Anestesispesialisten. Tor Thomas forteller at barn kan utvikle frykt eller angst for medisinske prosedyrer. Dette er ganske vanlig, og kan ha mange årsaker. En typisk årsak til slik angst kan være at man har blitt holdt fast for blodprøvetaking.

– Dette kan føre til motstand mot å få nødvendig helsehjelp, inkludert tannbehandling. Narkose kan da være et nyttig verktøy for å sikre at barnet får den nødvendige hjelpen uten å oppleve ytterligere psykisk stress eller angst.

Beslutningen om å bruke narkose vurderer anestesilegen nøye i samarbeid med tannlegen, på bakgrunn av barnets helsetilstand og behandlingen som barnet skal få. 

Mange foreldre lurer på om det er farlig å legge barnet i narkose.

– Vi vet at når kvalifisert personell utfører prosedyren med moderne utstyr, er faren for komplikasjoner svært lav. Om det mot formodning skulle bli komplikasjoner har vi masse trening og erfaring i å håndtere dette. Før behandlingen starter kartlegger vi risikofaktorer hos det enkelte barn. Noen ganger vil det være mest hensiktsmessig at et barn får narkose til tannbehandling på sykehus istedenfor på tannlegesenteret, sier Tor Thomas.

 

Planlegging av narkosen

Narkose hos barn krever spesialkompetanse og nøye overvåkning. Anestesilegen gjennomfører en grundig preoperativ vurdering av barnets medisinske historie og nåværende helsetilstand. Alder og vekt tas også med i vurderingen.

– Etter å grundig ha gjennomgått barnets medisinske historie og blitt kjent med deres individuelle behov, legger vi en plan for å gi narkose på en sikker måte. Vår prioritet er å ivareta barnets velvære og sikkerhet, samtidig som vi sørger for en smertefri og komfortabel opplevelse, sier Tor Thomas.

Narkose hos barn gjør det mulig å gjennomføre operasjoner og undersøkelser slik at barnet får en god opplevelse av behandlingen.

 

Før barnet skal sovne

Før operasjonen eller undersøkelsen må barnet faste. Nøyaktig hvor mange timer barnet skal faste, får du som mor eller far nøyaktig kunnskap om god tid i forveien. 

Legen har også en samtale med barnet og foreldrene. Her legger anestesilegen grunnlaget for en god opplevelse. Barnet kan slappe av og bli kjent med hva som skal skje. God kommunikasjon mellom helsepersonell, pasient og pårørende er avgjørende for å forstå og håndtere situasjonen slik at alle føler seg ivaretatt. 

–  Vi ser at både foreldre og barn kan kvie seg før en narkose. Men en god samtale skaper tillit og trygghet. Foreldre og pasienten kan spørre om det de eventuelt bekymrer seg for, og jeg tar meg tid til å forklare, sier anestesilegen.

 

Sovemedisin som inngang til narkosen

Narkosen innledes nesten alltid på det rommet der tannbehandlingen foregår. I spesielle tilfeller der barnet har et svært høyt angstnivå kan man gi beroligende medisin i forkant av dette. Det kan gis som nesespray, tablett eller mikstur.

Narkosemedisinen får barnet gjennom en venekanyle (et lite og fleksibelt plastrør) i armen, eller som gass gjennom en maske. Mor eller far er ved barnets side helt til hen har sovnet.

For barn med generell sprøyteskrekk er det anbefalt å få et plaster eller krem (Emla/Tapin), som skiller ut et lokalt smertestillende stoff slik at huden der narkoseteamet skal stikke blir bedøvet. Plasteret eller kremen skal sitte på én time før barnet kommer til narkose. 

 

Overvåkning av barnet under narkosen

Under narkosen overvåker helsepersonellet barnet hele tiden. Det inkluderer blodtrykket, oksygennivået i blodet samt både hjerte- og pustefrekvens. Anestesilegen justerer doseringen og styrer ventilasjonen etter behov slik at barnet opprettholder en stabil tilstand.

– Verktøyene vi bruker gir anestesiteamet god oversikt og kontroll over situasjonen. Vi vil med en gang se om noe er på vei til å bli unormalt, forklarer Tor Thomas.

– Moderne anestesiutstyr og overvåkningsteknologi sammen med vår kompetanse gir en meget høy grad av sikkerhet. Alarmfunksjoner varsler oss dersom noe endrer seg hos barnet, slik at vi kan sette i gang respons umiddelbart og korrigere

 

Når barnet har våknet

Etter prosedyren overvåker helsepersonellet barnet nøye. Barnet vil ha enten mor eller far hos seg når de våkner. 

Bivirkninger, som kvalme eller smerter, forekommer, men det er sjelden. Helsepersonellet kan behandle dette effektivt. Foreldrene får også råd om bruk av smertestillende medisin.

Barnet får ikke forlate klinikken før anestesilegen har vurdert dette som trygt.

Lav risiko for komplikasjoner

God kommunikasjon mellom helsepersonell, pasient og pårørende er avgjørende for å forstå og håndtere dette på en god måte. Narkose hos barn gjør det mulig å gjennomføre operasjoner og undersøkelser slik at barnet får en god opplevelse av behandlingen.