Dette lurer våre pasienter på om narkose

Når narkose benyttes under behandling, er det fordi det er en forutsetning for inngrepet som skal utføres eller for å gjøre situasjonen mindre belastende for pasienten. Uansett er målet at narkosen skal bidra til å skape en trygg ramme for behandlingen, ikke at det skal bidra til økt stress for den som skal behandles.

Dersom du skal få utført en medisinsk behandling under narkose er det sikkert en del ting du lurer på. Vår erfaring er at jo mer informasjon du har og jo bedre forberedt du er, desto mer komfortabel vil du føle deg på operasjonsdagen. Her går vi gjennom tre av de tingene som aller flest lurer på knyttet til anestesi. Med det håper vi at du føler litt mer ro rundt behandlingen du skal gjennom.

Les også mer om hvordan du best forbereder deg på narkose her.

lege og pasient scaled e1604929098575

Kan narkose være farlig?

Det første mange lurer på når det vurderes om deres behandling skal foregå under narkose, er om narkose kan være farlig. Det korte svaret her er nei – under forutsetning at vi har fått riktige opplysninger av deg som pasient på forhånd, og at vi følger de rutiner vi skal med tanke på vurdering av pasienter og kontroll av rutiner og utstyr. Moderne anestesipraksis er svært sikker, og det gjøres alltid en omfattende vurdering av hver enkelt pasient i forkant, nettopp for å sikre at bruken av anestesi er trygg og forsvarlig.

I Norge har vi en veldig god standard for anestesi, utviklet og revidert av Norsk anestesiologisk forening og Anestesisykepleiernes Landsgruppe av Norsk Sykepleierforbund. Standarden skal sikre lik behandling av pasienter under narkose, uansett hvilken klinikk behandlingen utføres ved. 

Samtidig er det naturligvis alltid en viss risiko forbundet med kirurgiske inngrep. Dermed er det desto viktigere at vi som anestesispesialister forholder oss til de retningslinjene som foreligger. Iblant er vi nødt til å avvise pasienter fordi vi mener at behandling med anestesi ikke er medisinsk forsvarlig – og da er det viktig å huske på at avslaget er til pasientens eget beste. I sum er det altså slik at de pasienter vi har godkjent til narkose har gjennomgått en vurdering der konklusjonen er at det er meget lite farlig med narkose. 

I de tilfeller vi vurderer at pasienten er for syk for oss avslår vi alltid bestillingen til narkose.

Finnes det en sjanse for at jeg våkner under narkosen?

Et aspekt ved narkose som kan virke skremmende for mange, er at man gir fra seg all kontroll over egen kropp. En del pasienter er bekymret for om det er mulig å våkne under narkosen eller om det finnes en risiko for at de kan huske noe i etterkant. Enkelte er også urolige for om de kan komme til bevissthet under operasjonen, uten å ha mulighet til å gi beskjed om dette. 

Her kan vi heldigvis berolige de fleste. Narkosen vil settes av erfarne anestesileger og -sykepleiere, som hele tiden kontrollerer dine verdier og sørger for at du er i dyp søvn. I forskningsmateriale ser vi at en liten andel av pasientene som behandles med narkose mener å huske ting fra under operasjonen, såkalt “awareness”, men det er ekstremt sjelden at minnene er forbundet med smerte. Risikoen for å våkne under operasjonen uten å være i stand til å si ifra, er i hovedsak knyttet til bruk av muskelavslappende midler som lammer viljestyrt muskulatur. Slike medisiner bruker ikke vi under rutinemessig utførelse av anestesi, noe som nærmest eliminerer denne risikoen.

At du føler deg litt forvirret og ute av balanse etter at du våkner fra narkose, er derimot helt normalt og vil gå over. Fordi du kan være litt «ute av det» rett etter oppvåkning, krever vi at du blir hentet av noen du kjenner etter operasjonen.

Jeg har sprøyteskrekk, kan jeg få narkose uten nål?

Sprøyteskrekk er en vanlig årsak til at mange vegrer seg for å oppsøke lege eller tannlege. Samtidig er det slik at narkose i dag i de aller fleste tilfeller settes ved at et sovemiddel tilføres gjennom en venekanyle, noe som innebærer et nålestikk. 

Dersom du lider av sprøyteskrekk vil vi ha en god dialog med deg, slik at behandlingen foregår på en måte du er komfortabel med. I de aller fleste tilfeller lar det seg gjøre å få satt narkosen med nål, selv for pasienter som i utgangspunktet synes nålen er ubehagelig. Vi har ulike teknikker som gjør nålestikket litt mer overkommelig. Blant annet kan vi bruke et lokalbedøvende plaster i forkant eller simpelthen ta oss god tid og skape en trygg atmosfære rundt det som skal skje.

Alternativet til å benytte nål, er å bruke en narkosegass som inhaleres av pasienten. Dette er en metode som bare benyttes når det er helt nødvendig. Metoden krever en del spesialutstyr som ikke finnes på alle klinikker og derfor må vi planlegge litt ekstra for de pasienter der nålestikk simpelthen er helt umulig. 

En annen løsning som kan hjelpe mange er å få beroligende og/eller smertestillende medikamenter som en nesespray en stund før kanylen skal settes, gjerne da i kombinasjon med lokalbedøvende plaster. 

For mange pasienter er det stor forskjell på å få et stikk i munnen (intra oral injeksjonsfobi) og i armen. Derfor opplever vi at de fleste synes at veneflon er greit, så lenge de slipper å være våkne når tannlegen setter bedøvelsen i munnen. Dersom du har bekymringer rundt dette anbefaler vi at du tar kontakt med oss så finner vi en løsning! 

Les mer om anestesi og sprøyteskrekk her.

Anestesi innenfor trygge rammer

For oss er pasientens trygghet og velbehag det absolutt viktigste. Vi gjør alltid vårt ytterste for at våre pasienter skal føle seg godt ivaretatt både før, under og etter behandling. Vi har mye erfaring med å behandle pasienter med lege-, tannlege- eller sprøyteskrekk, og håper vi kan bidra til at du får en god opplevelse på behandlingsdagen. 

Hvis du har flere spørsmål om behandling under narkose kan du kontakte oss på e-post eller sende oss en henvendelse i kontaktskjemaet nedenfor.