Dette skjer på behandlingsdagen

Når du skal få utført et kirurgisk inngrep under narkose, er det normalt å være litt nervøs. Mange av oss ønsker å ha konttroll over hva som skjer med oss til enhver tid, det har man av naturlige årsaker ikke når man ligger i narkose. Det er imidlertid ingenting å grue seg til, og våre anestesiteam vil alltid gjøre vårt ytterste for at du skal føle deg trygg og ivaretatt under hele behandlingsforløpet. For at du skal kunne føle deg litt mer forberedt, går vi her gjennom hva du har i vente på behandlingsdagen.

Først og fremst er det viktig å huske på at dersom vi har klarert deg for narkose, er det fordi vi, etter en grundig vurdering, mener det er trygt at du mottar denne behandlingen. Vi utfører aldri narkose dersom vi mener det vil utgjøre en uforsvarlig risiko for pasienten. Vi forholder oss alltid til ASA-klassifiseringen når vi vurderer potensielle pasienter og i all hovedsak behandles pasienter i ASA klasse 1 og 2 i dagkirurgisk (ikke inneliggende) poliklinisk (utenfor sykehus) virksomhet. ASA klassifikasjonen er en anerkjent og universell standard for vurdering av pasienter i forkant av narkose som sammen med din alder gir god veiledning.

matheus ferrero yfmjALh1S6s unsplash scaled unsmushed

På behandlingsdagen starter du med en fasteperiode

Samme dag som du skal legges i narkose, skal du alltid faste noen timer i forkant. Vi vil gi deg detaljert informasjon om dette under forberedelsene til behandlingen, men generelt sier vi at du skal unngå melkeholdig mat og drikke de siste seks timene før behandling, mellom seks og to timer i forkant skal du kun innta klare væsker mens de siste to timene er det viktig at du ikke inntar noe som helst. Du skal heller ikke røyke eller spise pastiller, tyggegummi eller lignende.

Samtidig anbefaler vi heller ikke en for lang fasteperiode i forkant av inngrepet. Dersom du ikke har inntatt fast føde på unødvendig mange timer før du blir lagt i narkose, øker sjansen for at du vil oppleve tretthet og kvalme når du våkner igjen.

God kommunikasjon i forkant av inngrepet

Når du kommer til klinikken på behandlingsdagen, vil vi starte med en innledende samtale med deg. Vi vil stille noen kontrollspørsmål, både for å få bekreftet at du fremdeles er komfortabel med behandlingsplanen, og for å dobbeltsjekke grunnleggende medisinske opplysninger, fasting, medikamenter du tar og lignende. Vi sjekker ofte gapeevne, nakkebevegelighet og hvorvidt dine tenner sitter fast.

Vi trenger også en bekreftelse på at du har gjort en avtale om at noen henter deg når du er ferdigbehandlet. Etter en behandling med narkose er det normalt å føle seg litt ør og forvirret. Vi vil derfor forsikre oss om at du har noen som tar vare på deg og kjører deg hjem samt at du ikke har planer om å sette deg bak rattet rett etter narkosen.

Slik foregår innsovingen

Når alt er klart for at selve inngrepet skal påbegynnes, vil vi klargjøre deg for narkose. Vi vil koble på utstyr som gjør at vi kan overvåke verdiene dine mens du sover, og sette en venekanyle som sovemiddelet kan tilføres gjennom. Metoden vi benytter kalles TIVA (Total IntraVenøs Anestesi), og innebærer at sovemiddelet tilføres blodet sammen med et kraftig smertestillende middel. De aller fleste vil sovne umiddelbart.

Dersom du har sprøyteskrekk er det viktig at du gjør oss oppmerksom på dette tidlig så vi kan gjøre prosessen med å sette narkosen mest mulig komfortabel for deg. For eksempel kan vi benytte et bedøvende plaster som eliminerer smerte rundt nålestikket. Les mer om sprøyteskrekk og anestesi her.

I spesielle tilfeller kan også anestesi settes ved at pasienten inhalerer anestesigass gjennom en maske. Dette er imidlertid en metode som krever ekstra planlegging og det er heller ikke alle klinikker som er tilstrekkelig utstyrt for dette.

Noen ganger bruker vi beroligende og smertestillende medikamenter som nesespray, før vi setter kanyle.

Vi ivaretar vitale funksjoner mens du sover

Noe som kan virke skremmende når det kommer til narkose, er at man gir fra seg kontrollen over vitale kroppslige funksjoner. Disse funksjonene er det vårt ansvar å ivareta mens du er under behandling. Vi vil sørge for at du puster og til enhver tid har frie luftveier, samt regulere blodtrykket og pulsen din underveis. Dessuten vil vi sørge for at du hele tiden er i passe dyp søvn og får kontinuerlig tilførsel av sovemiddel så lenge behandlingen pågår.

Les mer: «Slik forbereder du deg på narkose».

Normalt med svimmelhet etter oppvåkning

Narkosemiddelet vi benytter er korttidsvirkende. Når det kirurgiske inngrepet er utført, vil vi stoppe tilførselen av sovemiddel og du vil våkne i løpet av få minutter. Du vil sannsynligvis være litt svimmel og forvirret. Derfor vil du få ligge i operasjonssengen eller -stolen i omtrent en halvtime etter oppvåkning, til du er stødig nok til å reise deg.

Det er også normalt at hukommelsen er noe svekket med en gang du våkner. Viktig informasjon om inngrepet vil du derfor få utlevert skriftlig, og opplysningene vil også gis til personen som henter deg i tilfelle du ikke er i stand til å huske dem selv. Som regel vil klinikken din ringe deg dagen etterpå for å informere deg på nytt om hvordan inngrepet gikk.

Bivirkninger i etterkant av narkose

Moderne anestesi gir sjelden kraftige bivirkninger. Kvalme, forvirring og midlertidig hukommelsestap er de mest utbredte bivirkningene ved narkose. I tillegg kan kroppen i en kort periode få problemer med å regulere kroppstemperaturen med frysninger som konsekvens.

Nedsatt vurderingsevne er annen normal bivirkning av narkose. Sørg derfor for at du ikke trenger å ta viktige beslutninger akkurat denne dagen.

Har du flere spørsmål?

Hvis det er noe du bekymrer deg for rundt behandling under narkose, kan du ta kontakt med oss via kontaktskjemaet nedenfor eller sende en e-post til post@aneste.no.

Vi har også samlet noen av de vanligste spørsmålene pasientene vi behandler stiller oss her.