Pris på narkose hos tannlege

Narkose er ikke lenger bare et alternativ for de mest kompliserte tannbehandlingene. Flere og flere pasienter ønsker narkose hos tannlegen.

 

Narkose hos tannlegen er blitt en trygg og effektiv løsning for en rekke pasienter. Spesielt for pasientgrupper som står overfor spesielle utfordringer eller behov.

Smil Tannlegesenter i Oslo har opparbeidet seg betydelig erfaring med å utføre tannbehandlinger under narkose i samarbeid med Anestesispesialisten. Ifølge daglig leder Alireza Sorodi har det vært en tydelig økning i antall pasienter som etterspør narkose. 

– Pasienter med tannlegeskrekk, som tidligere unngikk nødvendig tannpleie, gjennomfører nå tannlegebehandling i narkose. Dette har vært en game-changer for mange, og har åpnet døren for å motta kritisk tannhelseomsorg på en måte som føles trygg og håndterbar, forteller Alireza.

Det er viktig å merke seg at alle pasienter som ønsker narkose for sin tannbehandling,  må gjennomgå en medisinsk vurdering utført av Anestesispesialisten. Det er anestesilegen som avgjør om det er medisinsk forsvarlig å legge pasienten i narkose eller ikke. Målet er alltid å sørge for den høyeste grad av pasientsikkerhet og å gjøre tannbehandlingen til en så positiv og stressfri opplevelse som mulig.

 

Situasjoner der narkose kan være aktuelt

Ekstrem tannbehandlingsangst (Odontofobi)

For pasienter som opplever frykt eller angst for tannbehandling, kan narkose være en løsning for å få utført nødvendig behandling med en lavere psykisk belastning.

 

Medisinske tilstander

Narkose kan være helt nødvendig for å kunne utføre trygg  og kvalitativt god tannbehandling hos pasienter med cerebral parese, Parkinsons sykdom, demens eller autisme. I tillegg kan  pasienter med tilstander som fører til kronisk smerte eller har økt sensitivitet, som for eksempel fomplekst regionalt smertesyndrom (CRPS), kan ha behov for narkose. Dette fordi selv mindre invasive prosedyrer oppleves som svært utfordrende på grunn av kroppens måte å oppfatte og håndtere smerte på.

 

Barn eller pasienter med spesielle behov

Barn eller voksne som ikke er i stand til å forstå eller samarbeide under tannbehandling.

 

Tidligere traumatiske erfaringer

Pasienter som har hatt negative eller traumatiske tannlegeopplevelser tidligere, og som derfor ikke kan håndtere tannbehandling under normale omstendigheter.

 

Overgrep

For pasienter som har opplevd overgrep, kan tannlegebesøk være en særlig utfordrende opplevelse. I slike tilfeller kan narkose for tannbehandling være et verdifullt alternativ for å sikre en trygg og angstfri opplevelse.

 

Sterk brekningsrefleks

En sterk brekningsrefleks, eller gag-refleks, kan utløses under tannprosedyrer, spesielt de som involverer instrumenter eller materialer plassert i munnen.

 

Omfattende tannbehandlinger

Narkose kan være gunstig for pasienter som trenger store tannkirurgiske inngrep eller flere prosedyrer i en økt. Dette kan inkludere omfattende tannrestaureringer, fjerning av visdomstenner, eller omfattende periodontal kirurgi (sykdommer i tannkjøttet og de omkringliggende strukturene som støtter tennene). Her kan man utføre behandling på 5  timer som ville ha krevd mange enkelte besøk hos tannlegen i våkent tilstand. 

 

Komplekse kirurgiske inngrep

For avanserte orale kirurgiske prosedyrer som krever mer presisjon og tid enn vanlig, kan narkose gi den nødvendige immobiliteten og smertefriheten for å sikre kvaliteten på kirurgien. 

 

Allergi eller intoleranse mot lokalbedøvelse

I sjeldne tilfeller, når en pasient ikke kan motta lokalbedøvelse på grunn av allergiske reaksjoner, kan narkose være en alternativ måte å gjennomføre tannbehandling.

 

Pris på tannbehandling i narkose

Kostnaden for narkose under tannbehandling er direkte knyttet til varigheten og omfanget av den tannbehandlingen pasienten trenger. Dette fordi prisen på narkosen beregnes basert på hvor lang tid tannlegen forventer å bruke på behandlingen.

Prisen for narkose dekker flere nødvendige komponenter, inkludert personell som anestesilege og anestesisykepleier, bruk av spesialutstyr for narkose, alle nødvendige medikamenter, oksygen, samt andre forbruksvarer som kreves for en sikker og effektiv administrasjon av narkose.

– Tannbehandlinger er så forskjellige. Vi trenger derfor en detaljert oversikt over den planlagte tannbehandlingen før vi kan gi en pris på narkosen, forklarer Alireza.

– Vi tar imot pasienter fra hele landet, og alle pasienter vil få en skriftlig behandlingsplan med et detaljert prisoverslag. Det finnes ulike støtte- og refusjonsordninger tilgjengelige som potensielt kan dekke hele eller deler av behandlingskostnadene. Vårt team tilbyr veiledning til pasientene gjennom hele søknadsprosessen, forklarer Alireza.

For å få et nøyaktig kostnadsoverslag bør du ta kontakt med  en tannlege som kan gi deg en forståelse av de forventede kostnadene basert på behovene du har.

 

Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon om tannbehandling under narkose kan du ta kontakt med Anestesispesialisten eller Smil Tannlegesenter.