Attraktivt med oppdragsbasert arbeid innen helse

Akademikliniken velger anestesispesialisten scaled 1

Trygg bemanningsløsning for personell, klinikk og pasient

Vi har bygget opp en plattform som ivaretar vikarene og klinikkene vi samarbeider med, men naturligvis også pasientene vi skal behandle. For klinikkene er løsningen vår en pålitelig plattform som sikrer at de til enhver tid har tilstrekkelig med nødvendig personell. Vikarene våre får en trygg og forutsigbar arena for å ta på seg ønsket mengde med arbeid, og kan jobbe på egne premisser under ordnede forhold. 

Samtidig ligger pasientsikkerheten til grunn for det hele. Vi utfører alltid grundige undersøkelser før vi inngår nye samarbeid med vikarer og klinikker. Vi sender heller aldri ut personell for å utføre anestesi på en pasient vi ikke har klarert på forhånd. Det skal være høy kvalitet og profesjonalitet forbundet med tjenestene våre, og vi opplever også høy tilfredshet blant både vikarer og klinikker. 

Les hva noen av våre vikarer og samarbeidsklinikker sier om oss her.

Arbeid etter evne og kapasitet

Den største fordelen med å ta oppdrag gjennom oss, er friheten og fleksibiliteten det gir. Vi har både vikarer som tar oppdrag sporadisk ved siden av fast stilling eller turnusarbeid, som ønsker å jobbe litt videre etter å ha gått av med pensjon eller som kun jobber på eget foretak og leier ut tjenestene sine til oss og andre aktører. 

Ifølge vikarene våre er variasjonen de får også blant årsakene til at de trives med å jobbe oppdragsbasert. Har man en fast jobb, for eksempel ved et sykehus, kan det være interessant å få reise ut og jobbe på tannklinikker eller annen dagkirurgisk virksomhet.

Riktig kompetanse tilgjengelig når det behøves

For sykehus og klinikker er det mange fordeler med at helsepersonell ønsker å jobbe oppdragsbasert. Først og fremst sikrer det at klinikken har den rette kompetansen tilgjengelig til enhver tid. Det blir også enklere å være fleksibel overfor faste ansatte, for eksempel ved ferieavvikling, og å forhindre utmattelse og utbrenthet i perioder med mye pågang.

Vi tror et velfungerende samarbeid mellom klinikk og bemanningsbyrå er avgjørende for at en bemanningsløsning skal fungere optimalt. Derfor har vi alltid løpende kommunikasjon med klinikkene vi samarbeider med, for å kontinuerlig kunne forbedre vårt tilbud.

Vi har tidligere skrevet mer om hvilke fordeler det har for helsevesenet at flere spesialister innen helse velger å ta oppdrag gjennom bemanningsbyråer. Les mer om dette her.

Enklere å tilby anestesi til alle pasienter

Ved å tilby utleie av komplette anestesiteam, gjør vi det enklere for klinikker rundt om i landet å tilby anestesi til sine pasienter. Ikke alle klinikker har forutsetning for å ha eget fast anestesipersonell og -utstyr, da dette både er kostbart og ressurskrevende. Langt flere kan derimot kvalifisere for å benytte våre tjenester når de får en pasient det er hensiktsmessig å behandle under narkose. Hos oss kan du leie komplette anestesiteam, men også vår mobile anestesirigg, som inneholder alt nødvendig utstyr for å utføre full narkose.

Ofte er vi i stand til å stille med team på svært kort varsel. Dette vet vi er en fordel når engstelige pasienter skal behandles, og ventetiden før operasjon helst skal være kortest mulig.

Vi bidrar til å gjøre oppdragsbasert arbeid attraktivt

Når etterspørselen etter innleid personell innenfor helsevesenet øker, er vi stolte av å levere en plattform som sikrer at pasientene får den behandlingen de behøver. Vi tror også at denne måten å jobbe på blir mer attraktiv blant helsepersonell, når det oppleves som enkelt, trygt og godt organisert. Vil du vite mer om å jobbe for Anestesispesialisten? Send oss en e-post eller skriv til oss i kontaktskjemaet nedenfor.