En dag hos Anestesispesialisten

Det er onsdag morgen og et av Anestesispesialistens team gjør seg klare til en meningsfylt dag hos en tannklinikk i Oslo. I dag venter to pasienter som begge har angst for tannbehandling og oral sprøyteskrekk. De er derfor helt avhengige av narkose for å få utført tannbehandlingen. Den ene skal gjennom et mindre inngrep, for den andre venter en mer omfattende tannbehandling. 

 

Det er givende å jobbe for Anestesispesialisten, og arbeidsdagen er preget av profesjonalitet og samarbeid. Teamet består alltid av en anestesisykepleier og anestesilege som er erfarne og spesialtrente til å håndtere både rutinemessige og komplekse anestesiprosedyrer. Pasientomsorg er viktig og sikkerhet og komfort for pasienten kommer alltid i første rekke. 

 

Henting av medisinsk utstyr

Anestesispesialistens mobile anestesirigg omfatter alt nødvendig medisinsk teknisk utstyr og medikamenter som trengs for å utføre generell narkose på en trygg og forsvarlig måte.

Dagen starter med å hente utstyret på Anestesispesialistens lager som ligger sentralt plassert i Oslo. Dette inkluderer anestesiriggen, medikamenter, og annet essensielt tilbehør. 

Alle som jobber for Anestesispesialisten får opplæring i hvordan de bruker den mobile anestesiriggen. Når et team er på oppdrag, vil minst én i teamet ha lang erfaring med bruk av utstyret.

Anestesispesialistens daglige leder, og utøvende anestesioverlege, Stefan Hauptig, har på forhånd forberedt og dobbeltsjekket utstyret og medisinene som teamet trenger på oppdraget. Alt er gjort klart og teamet jobber effektivt sammen for å få utstyret inn i bilen. Å laste inn utstyret tar ikke mer enn fem minutter.

 

På klinikken 

Ved ankomsten til klinikken blir Anestesispesialistens team varmt mottatt av de ansatte på tannklinikken. Den hyggelige velkomsten skaper umiddelbart en god atmosfære, og legger grunnlaget for en produktiv arbeidsdag fokusert på å levere førsteklasses medisinsk behandling. Begge team deler et felles mål om å sørge for pasientenes velvære og komfort, noe som forsterker det gode samarbeidet mellom de ulike fagpersonene på klinikken.

På behandlingsrommet setter Anestesispesialistens team opp den mobile anestesiriggen. Dette tar i underkant av 15 minutter. Både anestesilege og anestesisykepleier hjelper til med oppsett og klargjøring av anestesiriggen, utstyr og medisiner. Ellers er fordelingen av arbeidsoppgaver  likt som på et sykehus. 

Begge team samles så for en gjennomgang av dagens planlagte prosedyrer. De går igjennom hver pasients helsehistorikk, identifiserer eventuelle særlige behov, og fastsetter den tiltenkte metoden for anestesi.

For Anestesispesialistens team kommer sikkerheten til pasientene alltid først. Alle pasienter må derfor gjennom en grundig risikovurdering og klareres av Anestesispesialistens daglige leder og utøvende anestesioverlege, Stefan Hauptig, før de kan bookes inn for narkose. I hovedsak behandles pasienter i ASA klasse 1 og 2 ute på klinikk.

 

Møte med pasienten

Dagens pasienter har begge angst for tannbehandling og intra oral sprøyteskrekk. De er derfor avhengige av anestesitjenester for å få nødvendig tannbehandling. Fra det øyeblikket pasienten ankommer, fokuserer anestesiteamet på å bygge et tillitsforhold ved å lytte til pasientens bekymringer og forklare anestesiprosessen, trygt og rolig. De sørger for å besvare alle  spørsmål. Slik reduserer de pasientens angstnivå før prosedyren.

Pasientkommunikasjon er en nøkkelkomponent i arbeidet ved Anestesispesialisten. For pasienter med tannbehandlingsangst og sprøyteskrekk er trygghet og tillit avgjørende. 

Under narkose ved tannbehandling er det behov for god tilgang til munnen. Derfor bruker teamet ofte en nasal endotrakeal intubasjon for å sikre frie luftveier og bistå med ventilasjonen under narkosen. Anestesilegen vil derfor under den innledende samtalen spørre hvilket nesebor pasienten puster best med slik at hen velger det neseboret som er best egnet for intubasjon.

 

Under behandlingen

På behandlingsrommet, mens pasienten er under narkose, er det en positiv og rolig atmosfære. Medisinske protokoller følges nøye for å sørge for pasientens sikkerhet gjennom hele behandlingen. Anestesiteamet og tannklinikkens personale arbeider i harmoni. Samspillet er preget av en god stemning som speiler deres profesjonalitet og omsorg for pasienten. 

I løpet av behandlingen veksler anestesisykepleier og anestesilege på å ta korte pauser for å få seg en kopp kaffe og et lite måltid. Disse pausene hjelper teamet med å opprettholde konsentrasjon og energinivå gjennom dagen. Arbeidet krever høy grad av konsentrasjon og faglig dyktighet. Teamet må være forberedt på å reagere umiddelbart dersom det skulle oppstå uventede situasjoner.

 

Etter behandling 

Etter at tannbehandlingen er fullført, overvåkes pasientens tilbakevending fra anestesi. Før de vekker pasienten og fjerner den nasale endotrakealtuben, dobbeltsjekker anestesilegen at det ikke ligger rester fra tannlegens arbeid i pasientens munnhule.

Pasientenes velvære og komfort fortsetter å være en prioritet etter narkosen. Når pasienten har fått summet seg litt, blir hen flyttet til et annet rom i lokalet.

Begge team klargjør så behandlingsrommet for neste pasient som skal i narkose. Dette inkluderer en grundig rengjøring og desinfisering av alle overflater og utstyr som har vært i bruk for å opprettholde et sterilt og trygt miljø. Anestesiutstyr og -instrumenter kontrolleres nøye for å sikre at alt er i perfekt stand og klart for den neste prosedyren. Engangsutstyr erstattes, mens flergangsutstyr steriliseres etter gjeldende protokoller.

Teamet sørger også for at alle nødvendige anestesimidler og forbruksmateriell er påfylt og lett tilgjengelige. Overvåkningsutstyr testes for å bekrefte at det fungerer korrekt.

Etter dagens siste pasient er det tid for nedrigging og retur av utstyret til lageret. Her samarbeider anestesilegen og anestesisykepleieren som ved opprigg. 

Teamet tar seg også tid til en kort debrief for å diskutere dagens hendelser og eventuelle forbedringspunkter. Denne systematiske tilnærmingen sikrer at Anestesispesialistens team hele tiden lærer og blir bedre på samspillet seg imellom.

 

Å jobbe for Anestesispesialisten

Å jobbe hos Anestesi Spesialisten innebærer mer enn bare å utføre medisinske prosedyrer; det handler om å gjøre en forskjell i pasientenes liv ved å tilby dem en trygg og komfortabel opplevelse under behandling. For mange pasienter kan dette være et vendepunkt i deres forhold til tannhelse, og bidra til å overvinne frykt. Dette bidrar ikke bare til umiddelbar forbedring av deres fysiske velvære, men også til langvarige positive endringer i deres psykologiske helse og livskvalitet.

Å jobbe for Anestesispesialisten er både faglig lærerikt, hyggelig og ekstremt givende. Dersom du ønsker å gjøre en forskjell og er ivrig etter nye utfordringer, ta kontakt med oss her.

 

Les også hvordan anestesisykepleier Bjørn Tore Rønningen synes det er å jobbe for Anestesispesialisten