Risikoer knyttet til narkose

Narkose utført av kvalifisert medisinsk personell er ikke farlig. Men det er visse situasjoner og tilstander hvor narkose kan innebære økt risiko. 

Personer som har hjerte- og lungesykdom, fedme eller diabetes har økt risiko for komplikasjoner ved narkose. Det samme gjelder eldre, små barn og dem som har allergier mot anestesimidler. Risikoen er også høyere for røykere, personer med avhengighet til alkohol eller stoff samt dem som tidligere har opplevd narkosekomplikasjoner.

Anestesi for pasienter med eksisterende sykdommer krever derfor nøye vurdering og planlegging for å minimere risiko og sikre best mulig utfall. Hva som er avgjørende for hvorvidt en pasient kan få narkose eller ikke, kan du lese mer om her.

Infeksjon 

For planlagt kirurgi er det viktig at pasienten er frisk og fri for infeksjoner. Det minimerer risikoen for komplikasjoner. I nødsituasjoner kan det være nødvendig å utføre operasjonen selv når pasienten har en infeksjon, da fordelene med umiddelbar kirurgi kan veie opp for risikoen. 

Infeksjoner i luftveiene, særlig når de ledsages av feber og/eller produktiv hoste, kan øke risikoen for spasmer i luftveier og larynx. Dette kan gjøre det vanskelig å ventilere pasienten effektivt. I tillegg kan en begynnende lungebetennelse forverres av instrumentering av luftveiene, noe som ytterligere kompliserer behandlingen og omsorgen for pasienten.

Når en pasient har feber og tegn på infeksjon, men det er usikkert hva årsaken er eller hvor infeksjonen befinner seg, er det generelt anbefalt å unngå planlagt anestesi og ikke-livreddende kirurgi. Dette skyldes at anestesi og kirurgi kan ytterligere belaste kroppens forsvarssystemer og potensielt forverre den ukjente infeksjonen. Videre kan en infeksjon påvirke kroppens respons på anestesi og øke risikoen for komplikasjoner under og etter operasjonen. Derfor er det foretrukket å utsette elektive kirurgiske prosedyrer til pasienten er frisk.

Tannbehandling og narkose

Anestesispesialisten tilbyr i hovedsak narkose ved tannbehandling til pasienter som klassifiseres som ASA klasse 1 eller 2. ASA-klassifisering brukes for å vurdere den preoperative fysiske statusen til en pasient:

  • ASA klasse 1 refererer til en helt frisk pasient uten noen medisinske problemer.
  • ASA klasse 2 beskriver pasienter med mild systemisk sykdom eller en tilstand som er godt kontrollert og ikke forventes å forårsake noen signifikant perioperativ risiko. Dette kan for eksempel være en velkontrollert diabetes eller lett hypertensjon.

Ved tannbehandling i narkose for disse gruppene er risikoen for alvorlige komplikasjoner, inkludert dødsfall, svært lav. 

Pasientsikkerhet er høyt prioritert i anestesifaget. Risikoen for død direkte relatert til anestesi er svært lav. Det skyldes både pasientenes generelle gode helse eller effektivt kontrollerte grunnsykdommer, samt forbedringene i anestesimidler, anestesiteknikker, utdannelse av anestesipersonell, standarder og checklister samt overvåkningsutstyr. Sikkerheten er også et resultat av grundig preoperativ evaluering og nøye overvåking under og etter anestesi.

For pasienter som klassifiseres som ASA 3 og 4, er det nødvendig med individuell vurdering for å avgjøre om de er egnet for kirurgi og anestesi, spesielt utenfor sykehus.