Sedasjon ved egguttak i IVF-behandling

Kvinner som skal gjennomgå IVF behandling ( in Vitro Fertilisering ) eller donere egg må høste egg fra sine eggstokker. Enkelte ganger ønsker de sedasjon.

Anestesispesialisten.no samarbeider med en av de største aktørene innenfor assistert befrukning I Norge med assistanse I form av sedasjon til kvinner som av en eller annen årsak opplever det vanskelig eller smertsomt å gjennomføre høsting av egg I våkent tilstand.

Hvordan foregår høsting av egg?

Høsting av egg er en del av et behandlingsforløp der kvinnen er forbehandlet med hormoner som stimulerer utvikling av efffollikler på eggstokkene. Tidspunktet for når høsting av eggene skjer planlegges utfra datoer for stimuleringsbehandlingen som I sin tur er styrt av kvinnenes normale menstruasjonssykel.
I tilegg undersøker man eggstokkene med ultralyd for å avgjøre korrekt tidspunkt for uthenting av egg

Selve høstingen foregår med hjelp av vaginalt ultralyd som veileder punksjon gjennom vaginalveggen med lokalanestesi og en tynn nål som man kan ta ut egg ved hjelp av skylliing av eggsekken og bruk av forsiktig sug.

Når trenger jeg sedasjon?

Selve høstingen av egg er I utgangspunkt Ikke en prosedyre som trenger narkose for å være mulig å gjennomført. Allihevel er den kvinner som ikke ønsker å være helt våken når dette skal gjennomføres. Dette kan vaære grunnet generell angst for nåler, tidlgiere ubehaglige opplevelser hos gynekolog eller andre intome situasjoner.

Sedasjonen er i dette fallet for å hjelpe pasienten å gjennomføre prosedyren.

Hvorfor sedasjon og ikke narkose?

Som dere kanskje leser på andre deler av vår hjemmeside så fororder vi normalt sett narkose på alle tannbehandlinger, men her bruker vi sedasjon, hva beror dette på?
Hos tannlegen så foregår det mange andre ting I munnen som bland annet innebærer at man skyller med vann. Dette kan en pasient som ikke er helt våken risikere å få ned I lungene.
Du kan lese mer om sedasjon og narkose hos tannlegen her.

Når vi sederer på egguttak så har vi luftveien til egen rådighet med full kontroll over situasjonen, slik at det vurderes som sikkert.
På lik linje med narkose må pasienten faste og skal være godkjent av anesteilege I forkant av behandlingen, slik at pasientens sikkerhet er ivaretatt. Vi behandler I utgangspunkt pasienter I ASA klasse 1 og 2, unntaksvis 3 etter individuell vurdering.
Dersom du er nysgjerrig på hva ASA klasser er kan du lese mer om det her.

Hvordan fungerer det rent praktisk?

Dersom kvinnen som skal gjennomg egguttak ønsker sedasjon eller behandlende lege oppfatter at det er en god ide, skal paisenten fylle ut en egenerklæring om egen helse som klinikken har. Denne sendes til en narkoselege som vurderer hvorvidt det er sikkert å gi akkurat den pasienten sedasjon. Når pasienten er godkjent avtales dato for sedasjonen I henhold til hormonbehandling og resultater på ultrayd hos gynekolog som definererer egnet dato.

Klinikken booker anestesilege som møter opp på klinikken. Ved sedasjon er det kun anestesilege I teamet som er I henhold til Norsk Standard for Anestesi.

På behandlingsdagen må pasienten faste 6 timer før oppmøte. Anesteislege setter en liten venflon på håndbaken eller I armvekket på pasientrommet.
Når du kommer inn I behandlingsrommet får pasienten litt smertestillende medikamenter og beroligende medikamenter I kanylen og pasienen småslumrer når behandlingen foregår. Lengeden på behandlingen avhenger av hvor mange egg som kan høstes.
Etter inngrepet våkner pasienten I behandlingsstolen før den går til sitt pasientrom.

Du kan også lese mer om forberedelser for narkose her.