Tannbehandling i narkose kan trygt skje på tannklinikken

Vi i Anestesispesialisten har lenge samarbeidet med tannleger for å tilby trygg og sikker tannbehandling i narkose. De aller fleste pasienter kan få narkose utenfor sykehus. Vi bistår tannleger som ønsker anestesi i sitt tilbud.

 

For noen pasienter vil tannbehandling under narkose være det beste for å få den nødvendige tannpleien de trenger. Tannklinikker som ønsker å tilby narkose,kan få hjelper Anestesispesialisten til kartlegging og rådgivning. 

En trygg og sikker behandling er avhengig av et godt samarbeid mellom tannlegen og anestesilegen. De må begge vurdere pasienten ut fra sitt fagfelt. Vår erfaring er at 85-90 prosent av alle voksne pasienter kan få narkose i tannklinikken. De resterende vil ha behov for de ressursene som finnes på et sykehus. 

Hvis et større antall pasienter kunne motta behandling ved tannklinikker, ville det frigjøre kapasitet på sykehusene, slik at de kunne prioritere pasienter som krever mer omfattende behandlinger av forskjellige årsaker. Dette vil bidra til å forkorte ventetiden for disse pasientene, som ofte er blant de mest sårbare i helsevesenet.

 

Slik prosjekterer vi narkose sammen med tannleger

En tverrfaglig evaluering for pasienter som skal ha narkose, og som inkluderer både tannlegen og anestesilegen, optimaliserer pasientbehandlingen betydelig. Gjennom denne tilnærmingen bringer hver spesialist sin spesifikke ekspertise og innsikt til bordet, noe som sikrer at pasienten får den beste og mest trygge behandlingen mulig.

Tannlegen vurderer den tannmedisinske behandlingen

Tannlegen utfører en grundig vurdering av pasientens tannhelse, inkludert en klinisk undersøkelse og analyse av røntgenbilder, for å fastslå omfanget av den nødvendige tannbehandlingen. Denne informasjonen, inkludert behandlingens forventede varighet og kompleksitet, deles med anestesilegen. Sammen diskuterer de eventuelle unike aspekter ved tannbehandlingen som kan påvirke anestesien, slik som behov for intubasjon gjennom nesen og måten man kan søve pasienten på eller spesielle krav til pasientens posisjonering under prosedyren.

Anestesilegen vurderer pasientens helsetilstand.

Anestesilegen gjennomfører en omfattende medisinsk evaluering av pasienten, basert på paasientens egenerklæring og som inkluderer en gjennomgang av medisinsk anamnese, nåværende medisinbruk, og tidligere erfaringer med anestesi. Til slutt  blir det gjort en  undersøkelse av pasientens fysiske tilstand ved oppmøte på klinikken, hvor det legges spesiell vekt på å identifisere risikofaktorer, som hjerte- og luftveissykdommer eller allergier, gapeevne og luftveier.

Basert på denne vurderingen, bestemmer anestesilegen den mest hensiktsmessige formen for anestesi og utarbeider en detaljert anestesiplan som integrerer både medisinske og tannmedisinske behov. Hvis det konkluderes med at pasientens helseprofil ikke er egnet for behandling på en tannklinikk, blir alternativet å gjennomføre behandlingen på et sykehus. Dette er imidlertid kun nødvendig for en mindre andel av pasientene, omtrent 10-15%.

Felles, tverrfaglig avgjørelse om behandlingsplan.

Tannlegen og anestesilegen utarbeider en behandlingsplan som ivaretar både de tannmedisinske og anestesiologiske aspektene av pasientens behandling. Koordinering av behandlingsforløpet sikrer en trygg og effektiv behandling. Dette er en viktig del av den rådgivningen og tjenesten Anestesispesialisten tilbyr. 

Den tverrfaglige tilnærming sikrer at alle aspekter av pasientens helse og sikkerhet er grundig vurdert, og at behandlingen er tilpasset pasientens spesifikke behov.

 

Kostnader på narkose

Kostnaden for tannbehandling under narkose bestemmes primært av omfanget og varigheten av selve tannbehandlingen. Tannlegen gir et estimat som dekker både selve behandlingen og tiden den tar, inkludert nødvendige anestesimidler og utstyr. Narkoseteamet tar betalt per time i tillegg til en oppmøtepris. 

Anestesispesialisten arbeider alltid i henhold til Norsk Standard for Anestesi og stiller derfor alltid med både anestesilege og anestesisykepleier til tannbehandlinger. 

 

Vi hos Anestesispesialisten er alltid klare til å veilede deg og gi en detaljert forklaring på vår prismodell. Gjennom et effektivt og godt tverrfaglig samarbeid kan vi gi et sikkert og godt tannbehandlingstilbud til de pasientene som har behov for denne typen anestesi. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og veiledning.