Skal du få behandling under narkose? Dette kan du forvente

I denne teksten kan du lese om hva du kan forvente når du som pasient skal få tannbehandling under narkose. Teksten er i hovedsak skrevet for tannlegebehandlinger, men mange momenter gjelder også for andre dagkirurgiske inngrep.

Her kan du lese mer om anestesi, hva det er og når det brukes

Behandling under narkose

Ta kontakt med tannlegen eller legen som skal behandle deg

Narkose er alltid en støttefunksjon til en behandling utført av tannlege eller kirurg. Derfor er det første du skal gjøre å ta kontakt med den som skal behandle deg. Er du redd eller nervøs for behandlingen du skal få utført, kan du snakke med tannlegen om muligheten for å få narkose.

Vi møter regelmessig pasienter som har utsatt å gå til tannlegen så lenge at det har resultert i et omfattende behandlingsbehov. For disse kan narkose være en god støttefunksjon, da det kan være utfordrende for pasienter å gjennomføre mange og lange behandlinger i våken tilstand. En erfaren tannlege vil også kunne jobbe raskere når pasienten sover.

Les mer om bruk av narkose under tannbehandling her

Hvis du har tannlegeskrekk kan det lønne seg å ta kontakt med en av de klinikkene vi samarbeider med. De har bred erfaring med behandling av pasienter med tannlegeskrekk. Samarbeidet med anestesispesialisten.no gjør det mulig å behandle pasienter under narkose.

Vi samarbeider blant annet med Smil Tannlegesenter, som spesialiserer seg på pasienter med tannlegeskrekk. Du kan lese om deres erfaringer fra vårt samarbeid her.

Vurdering, behandlingsplan og kostnadsoverslag

Når du besøker tannlegen vil du bli undersøkt og det som må behandles blir dokumentert i din journal. Deretter får du svar på hvordan dine tannproblemer kan behandles og hva dine alternativer er. Dette blir oppsummert av tannlegen i en behandlingsplan.

I visse tilfeller har pasienten såpass sterk tannlegeskrekk at undersøkelsene og røntgen er vanskelig å utføre. I disse tilfellene begynner vi narkosebehandlingen allerede ved undersøkelsene og utarbeidelsen av behandlingsplanen. Fremgangsmåte avtales med tannklinikken i første møte som enten blir en samtale eller en undersøkelse. Dette styrer du som pasient og tannlegen sammen.

Etter at behandlingsplanen har blitt utarbeidet vil tannlegen komme med et kostnadsoverslag. En utfordring her er at behandlingen kan bli kostbar, og at pasienten derfor ønsker å vente. I disse tilfellene bør det avklares med tannlegen om hvorvidt det er en god eller dårlig idè å vente, med tanke på risiko for eventuelle komplikasjoner som påvirker og fordyrer behandlingen i neste ledd. Av og til kan deler eller hele behandlingen dekkes av Helse- og omsorgsforvaltningen, HELFO. Regelverket som styrer retten til refusjon er i stadig endring, derfor må dette avklares med tannlegen som er ansvarlig for å søke om refusjon på dine vegne.

Det er tannlegen og du som pasient som sammen må være enige om at narkose er nødvendig for å fullføre tannbehandlingen. Hvis begge parter er enig i dette vil narkoseteamet bli involvert.

Ved bruk av narkose skal det fylles ut en helseerklæring

Det første som skjer ved forberedelse til narkosebehandling er at du som pasient må fylle ut et egenerklæringsskjema som er spesialtilpasset narkosevirksomhet. Helseerklæringen skal inneholde informasjon om generell helse, i tillegg til avklaringer om erfaringer under tidligere narkoser og operasjoner, allergier mot legemidler og hvorvidt du har sprøyteskrekk.

Her er det viktig å skille på redsel for sprøyter i munnen i forbindelse med tannbehandling og sprøyter i armen, som ligner litt på blodprøver.

Les mer om sprøyteskrekk og anestesi her

Andre opplysninger som ikke fremkommer i et helseskjema, men som du burde nevne til narkoseteamet fordi det kan være viktig for gjennomførelsen av narkosen er blant annet:

  • avvikende anatomi i luftveiene, for eksempel grunnet misdannelser
  • dårlig gapeevne, utstikkende framtenner, liten hake og underkjeve som gjør det vanskelig å se ned i halsen
  • kraftig skjegg som kan gjøre det vanskelig å få tett pustemaske
  • struma eller annen utfylling på halsen som forskyver pusterøret og øvre luftvei/svelget
  • tidligere strålebehandling i øre, nese eller halsområdet som har ført til endret bindevev med mindre elastisk vev

Hva skjer med helseerklæringen?

Opplysningene i helseerklæringen sendes til anestesilegen som vurderer hvorvidt det er medisinsk forsvarlig å legge deg i narkose på tannklinikken. Relativt ofte er det mulig å ta en beslutning om egnethet til narkose på klinikken utfra helseopplysningene alene. I noen tilfeller må narkoselegen ringe til pasienten for ytterligere avklaringer og få frem nyanser i sykdomsbildet. Dette gjelder oftest pasienter i skillet mellom ASA-klassifisering 2 og 3. ASA-klassifisering er et hjelpemiddel for anestesilegen under vurderingen av egnethet til narkose. Grovt sett kan vi si at jo lavere klassifiseringstall pasienten har, jo friskere er vedkommende.

Her kan du lese mer om ASA-klassifisering av pasienter

Anestesiproblemkort

Hvis du som pasient tidligere har opplevd problemer i forbindelse med narkose bør du ha fått tildelt et anestesiproblemkort. Norske anestesiologer utsteder rutinemessig et standardisert problemkort til pasienter som har opplevd anestesikomplikasjoner. Kortet er i lommebokformat, og en kopi av dette skal legges i din journal og være en del av vurderingen for narkose.

Du har blitt avvist til narkose. Hva er grunnen?

Pasientens helse spiller en stor rolle når vi skal utføre narkose, men vi vurderer aldri egnetheten kun ut i fra dette. Som anestesileger må vi vurdere flere ulike faktorer som utgjør den totale risikoen for pasienten. Disse faktorene er:

  • pasientens helse
  • kompetanse og utstyr som finnes på klinikken for å ta vare på pasienten
  • muligheter til postoperativ overvåkning
  • intensivavdeling og adgang til andre spesialister i tilfeller der man har behov for det, for eksempel røntgen, laboratorium eller andre legespesialister

Andre faktorer som veier tungt er årsaken til at pasienten skal behandles i narkose og hvorvidt denne behandlingen er livreddende, øker funksjonsevnen eller er av estetisk begrunnede årsaker. Generelt kan ikke vi som narkoseleger forsvare å ta en medisinsk risiko for en pasient dersom lidelsen ikke er av tilstrekkelig alvorlighetsgrad eller dersom inngrepet ikke gir økt sjanse for overlevelse. Av denne grunn så er estetisk begrunnet kirurgi og tannbehandling i narkose områder der toleransen for å ta risiko er lavere enn der det er aktuelt å operere en pasient som er hjertesyk eller har et beinbrudd.

Når behandling skjer på en klinikk som ikke er tilknyttet et sykehus, er det enda større krav til at pasienten skal være friskere enn det vi aksepterer til samme behandling på sykehus.

På hvilke klinikker kan jeg møte anestesiteamet til Anestesispesialisten?

På våre hjemmesider finner du til enhver tid en liste over de klinikker vi samarbeider med og som vi bemanner med anestesipersonell. Klikk her for å se en fullstendig liste. Ta kontakt direkte med dem eller via oss så skal vi hjelpe deg videre til en trygg vurdering og behandling.

Du er varmt velkommen å ta kontakt med oss som pasient, tannlege, kirurg eller helsepersonell.

Med vennlig hilsen

Stefan Hauptig med kollegaer