Skip to main content

Våre artikler

Artikler

Narkose ved omfattende tannbehandling

Benyttes narkose kun ved spesifikke inngrep? Mange pasienter og til dels tannleger tror at narkose benyttes ved spesifikke inngrep, som for eksempel kjevekirurgi og transplantasjoner. Dette stemmer kun delvis. Bruken…
malin
januar 27, 2022
Artikler

Kostnader ved narkosebehandling

Når man skal benytte seg av ekstern anestesikompetanse- og utstyr, er det ulike faktorer som er kostnadsdrivende. Narkosepasienter krever en del mer ressurser enn pasienter som ikke skal behandles i…
malin
januar 27, 2022
Artikler

Hva er ASA-klassifisering av pasienter?

I forkant av et kirurgisk inngrep er det viktig å kartlegge pasientens helsetilstand. Dette sikrer god og riktig behandling, utført av helsepersonell som er egnet for jobben og med adekvat…
malin
desember 21, 2021
Artikler

Forskjellen på sedasjon og narkose

Tannlegen kan ta i bruk beroligende midler i tillegg til lokalbedøvelse for å gjøre inngrepet mindre slitsomt  for pasienten, og for å gjøre det både enklere og tryggere å gjennomføre.…
camilla
desember 21, 2021
Artikler

Bruk av narkose ved tannbehandling

Mange vegrer seg for å gå til tannlegen selv for mindre behandlinger eller enkle undersøkelser. Dette er et hyppigere og større problem enn de fleste er klar over. Jo mer…
malin
desember 21, 2021
Artikler

Sprøyteskrekk og anestesi

Å få satt en sprøyte er aldri behagelig, men som oftest veldig nødvendig. Det finnes mange og komplekse årsaker til hvorfor noen har sprøyteskrekk, og det finnes ulike typer sprøyteskrekk.…
camilla
desember 21, 2021
Artikler

Slik forbereder man narkosepasienter

Narkosepasienter hos tannleger skiller seg fra andre pasienter ved at behandlingen gjerne er mer kompleks. Pasientene trenger mer oppfølging og informasjon fra omgivelsene, samt grundige vurderinger i forkant. Her kan…
malin
desember 16, 2021